detektor

Detektor, také nazývaný čidlo, je zařízení, které slouží k detekci, měření nebo rozpoznání určitého jevu, signálu, fyzikálních vlastností nebo objektů. Detektory se používají v různých oblastech a mají široké spektrum aplikací. Detektory mají různé formy a velikosti, od malých senzorů po složité zařízení. Mohou být jak analogové, tak digitální a využívají různé technologie, jako jsou optické, elektrické, akustické nebo chemické, k provádění svých funkcí. Použití správného typu detektoru je klíčové pro zajištění přesné detekce a spolehlivého výsledku.