LPG

LPG je zkratka pro zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas). Jedná se o směs dvou plynných uhlovodíků, převážně propanu a butanu, které jsou stlačeny a zkapalněny za účelem snadného skladování a přepravy. LPG se využívá jako alternativní palivo pro vozidla. Kromě automobilů se LPG také používá pro domácí spotřebiče, jako jsou sporáky, topidla a grily. Je to praktická a energeticky účinná alternativa k elektrickým nebo jiným plynovým systémům. Při manipulaci s LPG je však důležité dbát na bezpečnostní opatření, jako je správné skladování, správná instalace a pravidelná údržba zařízení. Při používání LPG je nezbytné dodržovat předepsané bezpečnostní postupy a mít na paměti specifické vlastnosti tohoto paliva.