odpad

Odpadní potrubí je systém připojených trubek, který slouží k odvádění odpadních vod z různých zdrojů do odpadní kanalizace nebo jiných zařízení pro zpracování odpadu. Odpadní potrubí se nachází v budovách, domácnostech, průmyslových objektech a ve veřejných infrastrukturních systémech. Hlavní funkcí odpadního potrubí je odstranění a odvod odpadních vod, které vznikají při používání toalet, umyvadel, sprch, a dalších sanitárních zařízení. Potrubí je navrženo tak, aby voda proudila gravitační silou nebo za pomoci tlakového systému, aby byla odpadní voda přepravována směrem dolů a pryč z budovy. Správná instalace a údržba odpadního potrubí jsou důležité pro zajištění správného odvodu odpadních vod a zabránění úniků. Odpadní potrubí musí být pravidelně čištěno, aby se zabránilo ucpání a zápachu.