Výhody a technologie bezvýkopové opravy kanalizace

Marně doma bojujete s neodtékajícími odpady? Na vině může být porucha na kanalizaci, se kterou si sami neporadíte, například praskliny na potrubí nebo rozpadlá kanalizace. Kanalizaci je v těchto a dalších případech možné opravit výkopem, jedná se však o časově i finančně náročnější metodu. Jak tedy kanalizaci opravit rychleji a levněji?

Výhody a technologie bezvýkopové opravy kanalizace

Co jsou bezvýkopové metody?

Jak už samotný název napovídá, při bezvýkopové opravě kanalizace odpadá výkop spojený s rozbíjením dlažby apod. Metod bezvýkopových oprav potrubí bez sekání a kopání existuje hned několik, jedná se například o tyto:

  • Relining: Relining je cenově i technologicky nejdostupnějším řešením sanace. Funguje tak, že se do stávajícího potrubí vtáhne potrubí menšího rozměru.
  • Pipe bursting: Tato metoda spočívá v zatažení nového potrubí na místo stávajícího potrubí.
  • Close-fit technologie: Technologie Close-fit funguje na principu zatažení přetvarovaného potrubí do stávajícího potrubí.
  • Pluhování: Pluhování je metodou, při které stroj pokládá potrubí pomocí speciálního softwaru a čidel na pluhu.

Pro bezvýkopové opravy se využívají sanační vložky, ale také robotické frézy, které pomůžou na dálku rozřezat větší předměty či kořeny v kanalizaci.

Výhody bezvýkopových oprav kanalizace

Bezvýkopové opravy jsou v porovnání s výkopovými opravami spojeny s několika výhodami. Nejenže jsou rychlejší a levnější, ale také nevyžadují stavební povolení ani stavební oznámení.

Předností je i minimální dopad na životní prostředí, ať už se jedná o hluk nebo prašnost, a také skutečnost, že se jedná o takřka bezodpadovou technologii. Po provedení bezvýkopové opravy kanalizace vás navíc nečeká žádné uklízení ani úprava zničeného pozemku, chodníku či silnice.

Při opravě kanalizace výkopem dochází k porušení pozemku a komunikací

Jak funguje bezvýkopová oprava potrubí?

Jak probíhá bezvýkopová oprava kanalizace krok za krokem? Společnost, která se specializuje na opravy kanalizace, nejdříve potrubí vyčistí tlakovou vodou. Pak si přizve na pomoc kameru a s pomocí videozáběrů identifikuje příčinu problému. Problémem může být spadlý předmět v potrubí, rozsazené potrubí, prasklina, prorostlé kořeny či deformace větších rozměrů.

Následně vybere vhodnou metodu opravy, která bude nejrychlejší a cenově nejdostupnější. Poslední fází je samotná realizace, jednat se může například o vložení nového potrubí nebo sanační vložky apod.

Technologie a vybavení nutné k bezvýkopovým opravám

Při bezvýkopových opravách se firmy neobejdou bez kvalitního vybavení a potřebných technologií. Jedná se například o kamerové systémy do kanalizace, které umožňují snadnou kontrolu stavu potrubí, řízené robotické frézy, jež jednoduše projdou potrubím a rozdrtí i ty nejtvrdší překážky, nebo tlačné systémy a další.

Specializované firmy by samozřejmě měly být vybavené také výkonnou technikou na čištění kanalizace, která pomůže v případě ucpaného odpadu a dalších problémů.

Omezení bezvýkopových metod opravy kanalizace

Je třeba zmínit, že bezvýkopové metody není možné využít ve všech případech a někdy se musí přistoupit k výkopovým metodám. Oprava odpadního potrubí výkopem se provádí například v případě kanalizace se špatným sklonem, zavaleného potrubí, ale také v případě dobře přístupného místa poškození nebo u kanalizací uložených v malé hloubce.

V řadě případů je také třeba potrubí vyfrézovat, a to za předpokladu, že se potrubí pravidelně ucpává a kontrola kanalizace kamerou odhalila pevnou překážku.

Na koho se obrátit?

Pokud řešíte problémy s kanalizací, obraťte se na firmu, která se specializuje jak na bezvýkopové opravy odpadního potrubí, tak i na opravy výkopem a frézování potrubí. Pouze tak budete mít jistotu, že se váš problém vyřeší rychle během jediného výjezdu.

Společnost Herčík a Kříž na trhu funguje už od roku 1993 a každoročně vyřeší více než 6 000 problémů s kanalizací.

Mohlo by vás zajímat