pozemek

Pozemek je plocha nebo parcela země, která může být využívána pro různé účely. Jde o určitý kus půdy, který může být vlastněn jednotlivcem, společností, státem nebo jinou právnickou osobou. Vlastnictví pozemku může být regulováno zákony a předpisy dané země. Vlastníci pozemků mají práva a povinnosti v souvislosti s jejich využitím. Pozemek je základním zdrojem pro různé lidské aktivity a využití. Vlastnictví a správa pozemků jsou důležité pro udržitelný rozvoj a řízení lidských činností ve společnosti.