rizika

Rizika jsou potenciální nebezpečí, která mohou mít negativní dopad na lidi, společnosti, prostředí nebo majetek. Jsou spojena s možností vzniku škodlivých událostí, ztrát, poškození nebo porušení. Identifikace rizik a jejich řízení může pomoci minimalizovat negativní dopady a zajistit, že jsou přijata vhodná opatření k prevenci a ochraně.