Jak se bránit před riziky sociálních sítí

Sociální sítě se staly nedílnou součástí našich životů. Skrze ně se stýkáme s rodinou a přáteli, skrze ně přijímáme informace a sdílíme své zážitky. I když jsou s námi sociální sítě již řadu let, jako u každé nové technologie i u nich vlastně teprve poznáváme jejich možnosti a potenciální přínosy, stejně jako rizika.

Jak se bránit před riziky sociálních sítí

Ani rizika sociálních sítí nejsou zanedbatelná a není je radno podceňovat. Jak tedy k sociálním sítím přistupovat? A v čem se skrývají jejich potenciální bezpečnostní rizika?

Přínosy a rizika sociálních sítí

Používání sociálních sítí nám přináší mnohé výhody. Umožňují nám být v nepřetržitém kontaktu s lidmi, od kterých nás dělí velká fyzická vzdálenost, můžeme si na nich nacházet nové přátele, zapojovat se do debat o tématech, které nás zajímají, čerpat zajímavé a užitečné informace nebo se prostě je bavit obsahem, kteří na něj vkládají ostatní uživatelé.

Na druhou stranu je ale používání sociálních sítí spojeno s nemalými riziky. Vynecháme v tuto chvíli problém uzavírání se do „sociálních bublin“, díky kterým lidé nejsou schopní a ochotní akceptovat názory odlišné od jejich vlastních, a zaměříme se na čistě bezpečnostní rizika. Ani těch totiž není právě málo.

Chcete světu opravdu říkat vše?

Jedno z největších nebezpečí sociálních sítí spočívá v tom, že v podstatě celému světu prozrazujete své minulé i budoucí aktivity, čímž umožňujete komukoliv, kdo by se o to zajímal, odvodit s trochou snahy vaši každodenní rutinu s poměrně vysokou mírou přesnosti.

Ze zdánlivě nevinných příspěvků lze odvodit třeba to, kdy doma býváte a kdy nebýváte, s kým domov sdílíte a třeba i to, jak to u vás vypadá, jaké vybavení máte apod. A právě tyto informace jsou svatým grálem všech bytových zlodějů. Ti podle nich mohou přesně plánovat své „akce“.

Rozmyslete si proto dobře, co všechno chcete na sociálních sítích sdělovat a komu. Většina z nich umožňuje sdílet buď veškerou aktivitu nebo konkrétní příspěvky jen s uživateli, které sami určíte, nikdo další mimo okruh vašich přátel a známých je neuvidí. Stejně tak je možné neupozorňovat na to, že jste „online“, což může být v některých případech také velice užitečné. Demonstrovat to lze na příkladu Facebooku, který je stále jednou z nejrozšířenějších sociálních sítí. A jak skrýt aktivitu na Facebooku? Jak v mobilní aplikaci Messenger, tak na počítači lze v nastavení zaškrtnout možnost „vypnout aktivní stav“ a nikdo neuvidí, že jste online.

Jak být na Facebooku neviditelný již tedy víme, ale jak zabezpečit Facebook proti krádeži a zneužití?

Zabezpečení profilu proti krádeži

Stejně jako se v jedné známé divadelní hře smál její hrdina představě toho, že by mu mohl někdo ukrást důl, ještě nedávno jsme ani my nevěnovali příliš pozornosti té možnosti, že by nám někdo mohl ukrást profil na sociální síti. Tato možnost je však naprosto reálná, a hlavně vysoce nebezpečná.

Člověk s přístupem k vašemu profilu může skrytě oslovovat vaše přátele (a třeba je požádat o půjčku), vystupovat pod vaším jménem i na mnoha dalších stránkách využívajících sdílené přihlášení, a pokud máte profil spárovaný např. s informacemi o vaší platební kartě, můžete přijít opravdu o hodně peněz.

Zabezpečení účtu na sociální síti – v našem případě zabezpečení Facebooku coby modelového příkladu – je tedy vysoce důležité. Facebook a s ním řada dalších sociálních sítí nabízí možnost využít tzv. dvoufázového ověření, které známe např. z internetového bankovnictví. Jde o to, že kromě zadání uživatelského jména a hesla musí uživatel zadat ještě další údaj, např. PIN kód, který mu přijde na mobilní telefon apod. Konkrétně Facebook má tuto možnost ukrytou v Nastavení, v části Zabezpečení a přihlašování.

Kromě technických prvků zabezpečení je důležité i to, abyste své heslo nikomu nesdělovali, na počítačích, ke kterým mají přístup i další lidé mimo okruh vaší rodiny, se vždy důsledně odhlašujte (v případě určitého nastavení si v opačném případě počítač přihlášeného uživatele pamatuje).

Mohu já zjistit, kdo si mé profily prohlíží?

Leckoho možná napadlo, že by nebylo od věci vědět, kdo si prohlíží jeho profil na sociální síti. Na jednu stranu by to jistě znamenalo, že by měl uživatel lepší představu o tom, co se na jeho profilu děje, stejně tak by ale jiní uživatelé mohli sledovat jeho vlastní aktivitu a tím o nás vlastně získali další sadu informací. Jedná se tedy o dvousečnou zbraň.

Jedná se vlastně ale o akademickou otázku, neboť sociální sítě tuto možnost neumožňují. Dobře vědí, že by to značně snížilo počet jejich uživatelů. U některých sociální sítí ale existují způsoby, jak nepřímým způsobem zjistit, kdo si váš profil prohlížel. Takovým příkladem je Instagram, další velmi populární a rozšířená sociální síť.

Otázka tedy zní: „Jak zjistit kdo si prohlíží můj profil na Instagramu?“ Předně je třeba říct, že rozhodně ne skrze aplikace třetích stran, které si můžete stáhnout např. v Google Play, a které tvrdí, že to dokážou. Tyto aplikace vám budou prezentovat pouze náhodný seznam uživatelů a o víc: jsou sami bezpečnostním rizikem. Rozhodně si je nestahujte!

Jediným „jakýms takýms“ způsobem, jak mít přehled o uživatelích, kteří navštívili váš účet, je publikovat příspěvky v režimu „Stories“, právě tento specifický režim totiž umožňuje sledovat uživatele, kteří daný příspěvek viděli. Dokonce můžete i zobrazování „Stories“ konkrétním uživatelům zablokovat.

Závěrem je na místě říct, že bezpečnosti na sociálních sítích bychom měli věnovat úplně stejnou pozornost jakou věnujeme zabezpečení svého bytu, auta či peněženky v kabelce. Pokud na to rezignujeme, může nás čekat velmi nepříjemné překvapení.

Mohlo by vás zajímat