Pravidla pro létání s drony nad soukromým pozemkem

Létání s drony se stále více rozšiřuje jako oblíbený koníček i nástroj, využívaný jak pro zábavu, tak pro profesionální účely. S tím ale přichází i otázky ohledně pravidel a regulací, které je nutné dodržovat.

Pravidla pro létání s drony nad soukromým pozemkem

V tomto článku se zaměříme na legislativní požadavky týkající se provozu dronů a na problematiku létání dronů nad soukromým pozemkem, a to z pohledu majitele nemovitosti i pilota dronu.

Jste majitel soukromého pozemku?

V posledních letech majitelé soukromých pozemků stále častěji řeší otázku, co mohou dělat, pokud nad jejich pozemkem létá dron. Může se jednat o narušení jejich soukromí, bezpečnosti nebo o obavy z možného poškození majetku. 

Dáme vám odpovědi na to, jaké právní možnosti máte k dispozici a jak můžete postupovat v případě narušení vašeho soukromí.

Jste pilot nebo provozovatel dronu?

Piloti, ať už komerčních, konzumních nebo dronů s brýlemi, do kterých se přenáší obraz z kamery, musejí znát pravidla a omezení spojená s létáním, a to nejen v blízkosti obydlených oblastí. Dále je nutné vědět, kdy je potřeba svůj dron registrovat a jak získat pilotní průkaz.

Podrobně se podíváme na to, co si jako pilot můžete a nemůžete dovolit, a jaká jsou pravidla pro létání s drony.

Zdroj: FYFT.cz

Co říká česká legislativa?

V České republice se regulace dronů řídí nařízením Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) a každý provozovatel dronu musí dodržovat následující základní pravidla:

Registrace a označení dronu: 

  • drony, které nejsou klasifikovány jako hračky, nesou kameru nebo jsou těžší než 250g, musí být registrovány u ÚCL
  • všechny drony doma vyrobené nebo uvedené na trh od roku 2024 musí být označeny štítkem

Pilotní průkaz:

  • piloti dronů (s výjimkou dronů lehčích než 250g nebo kategorie C0 – OPEN A1) musí mít pilotní průkaz 

Bezpečnostní vzdálenosti: 

  • létání v blízkosti lidí, budov a dopravních prostředků má svá omezení (všechna pravidla jsou k dispozici na stránkách ÚCL)

Kategorie provozu bezpilotních letadel neboli dronů

Otevřená kategorie (OPEN)

Kategorie „otevřeného“ provozu bezpilotních systémů se dělí na tři podkategorie A1, A2 a A3. Drony se do těchto podkategorií řadí podle štítku (C0 až C4) a maximální vzletové hmotnosti. 

V rámci kategorie OPEN není od pilotů vyžadováno předchozí povolení od příslušného úřadu ani prohlášení provozovatele, avšak každá kategorie jasně stanovuje odstupové vzdálenosti od nezapojených osob a zastavěných oblastí.

Jak získat pilotní průkaz? Registrace pilota i provozovatele dronu je možná na stránkách ÚCL a je ve většině případů zdarma.

Specifická kategorie (SPECIFIC)

Ve specifické kategorii provozu bezpilotních systémů je od pilotů vyžadováno povolení od příslušného úřadu. V České Republice je to Oprávnění k provozu vydané Úřadem pro civilní letectví.

Jedná se o specifické letové podmínky nebo situace, které vykazují určitá omezení.

Kromě registrace provozovatele dronu, musí být zaregistrován i každý konkrétní dron, který je používaný pod touto licencí.

Jak získat pilotní průkaz? Piloti musí absolvovat školení, které může být prováděno licencovanými organizacemi a zkoušky, které probíhají na ÚCL.

Příklad č.1: 

Pepa si právě koupil dron s kamerou o váze 565 gramů a chce si zalétat nad polem kousek od vesnice, kde bydlí. Jeho dron spadá do kategorie C1 – OPEN A1. Pepa musí při létání dodržovat maximální výšku 120 m a nad osobami může přelétnout pouze s jejich výslovným souhlasem

Jako vůbec první, co Pepa musí udělat, než vzlétne s dronem, je svůj dron registrovat, zařídit si pilotní průkaz neboli takzvaný “řidičák na dron” a označit svůj dron štítkem. K tomu, aby Pepa všechny tyto věci zajistil, musí navštívit stránky ÚCL (Úřadu pro civilní letectví). 

Nejprve přichází na řadu registrace provozovatele (pomocí e-identity), následně registrace pilota a online test. Po úspěšném splnění testu, vytisknutí své pilotní průkazky a označení dronu, může Pepa vyrazit s dronem na pole.

Pepa je po prvním létání nadšený, hledá nové lokace pro své další lety a klade si otázku: “Kde mohu létat s dronem?” Následně objeví online leteckou mapu DronView, určenou pro piloty dronů, díky které si může snadno ověřit, kde je létání s drony povoleno a kterým lokacím by se měl raději obloukem vyhnout.

Kde se nesmí létat s dronem?

Každá země má vlastní zeměpisné zóny, kde se nesmí létat s dronem (například národní parky, centra měst nebo blízkost letišť). Někde mohou drony létat jen za určitých podmínek nebo se zvláštním povolením k letu. 

Před každým letem se doporučuje zkontrolovat aktuální mapy bezletových zón a informovat se o možných omezeních ve vybrané oblasti pro váš plánovaný let. 

Zdroj: Dronview.rlp.cz

Létání s dronem ve městě

Pokud chcete legálně létat s dronem nad hustě osídleným prostorem, například natočit video pro reklamní spot, musíte v rámci kategorie OPEN A2 zažádat o OkL (oprávnění k létání) NEBO v kategorii SPECIFIC zažádat o OkP (oprávnění k provozu).

Co je hustě osídlený prostor? Prostor ve městě nebo obci, který slouží k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci.

Co si představit pod pojmem “oprávnění k létání”? Jedná se o jednoduše řečeno překročení pravidel v rámci kategorie OPEN, aniž byste museli vstupovat do kategorie SPECIFIC.

Co si představit pod pojmem “oprávnění k provozu”? Povolení pro konkrétní let (nebo sérii letů) pro konkrétní místo, pilota a časové rozmezí (maximálně 2 roky).

Létáním s dronem nad soukromými pozemky

Létání nad cizími soukromými pozemky je ZAKÁZANÉ, pokud nemáte povolení vlastníka pozemku a lidí, které dronem snímáte. To znamená, že je nezbytné získat výslovný souhlas všech dotčených osob předtím, než zahájíte jakýkoli let nad soukromým pozemkem. 

Mimo to je nutné dodržovat minimální výšku letu, která je stanovena pro zajištění bezpečnosti nezapojených osob a ostatních účastníků vzdušného provozu (pravidlo 1:1, minimálně 30 m). Také je důležité respektovat bezletové zóny, například v blízkosti letišť, vojenských objektů, národních parků a dalších chráněných oblastí.

Co je pravidlo 1:1? Pokud se dron pohybuje ve výšce 45 m, vzdálenost od jakékoliv nezapojené osoby by měla být alespoň 45 m.

S tím vším souvisí povinnost registrace pro všechny piloty a provozovatele dronů (s výjimkami stanovenými ÚCL). Registrace umožňuje lepší kontrolu nad tím, kdo a jakým způsobem drony používá, a zvyšuje odpovědnost pilotů za jejich chování ve vzdušném prostoru.

Kromě legislativních požadavků je důležitá i etická stránka používání dronů. Jako zodpovědný pilot byste měli vždy zvážit, jak vaše činnost může ovlivnit ostatní.

Příklad č.2: 

Pepův dobrý kamarád Vašek ho požádal, zda by mu mohl natočit dronem jeho nový dům. Vzhledem k tomu, že Vašek má ze tří stran svého pozemku sousedy a jeho pozemek je relativně malý, je velmi pravděpodobné, že při letu Pepův dron bude muset přeletět nad sousedními pozemky. Pepa si není jistý, zda ho k tomu jeho současný pilotní průkaz opravňuje, proto se snaží zjistit podrobnější informace. 

Pepa zjistil, že pro uskutečnění plánovaného letu musí splnit tyto podmínky: 

  • mít registraci provozovatele a pilota dronu na stránkách ÚCL
  • vlastnit pilotní průkaz pro kategorii OPEN A1/3
  • zažádat o pilotní průkaz v rámci OPEN A2 a úspěšně dokončit zkoušku
  • pro let nad HOP (hustě osídleným prostorem) zažádat o OkL (Oprávnění k letu)
  • pokud OkL nebude stačit, je nutné zažádat o Oprávnění k provozu (OkP) SPECIFIC
  • dodržet základní pravidla pro létání s drony

“Na mém pozemku létá dron! Co můžu udělat?”

Jako majitel soukromého pozemku máte několik možností, jak postupovat, pokud vám nad zahradou nepovoleně létá dron.

Kontaktujte provozovatele dronu

Pokud víte, kdo dron vlastní nebo ovládá, můžete ho přímo kontaktovat a požádat, aby s létáním přestal. Někdy si lidé jednoduše nejsou vědomi toho, že narušují vaše soukromí, což však neznamená, že je to k tomu opravňuje.

Kontaktujte policii

Pokud pilot s dronem narušuje vaše soukromí, může se jednat o přestupek nebo dokonce trestný čin (např. neoprávněné pořizování záznamů na cizím pozemku). Kontaktujte policii, která může situaci prošetřit a podniknout potřebné kroky.

Obraťte se na Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

V České republice je ÚCL orgánem, který dohlíží na dodržování pravidel pro provoz dronů. Můžete podat stížnost, pokud máte podezření, že pilot s dronem porušuje předpisy, například létá příliš nízko nebo narušuje vaše soukromí.

Piloti, dodržujte legislativu!

Pokud nedbáte na legislativu, ignorujete pravidla a létáte s dronem tam, kde byste neměli, nejenže riskujete porušení zákona, ale také ohrožujete bezpečnost ostatních. Každý porušený předpis nebo nedodržené pravidlo není jen malým pochybením jednotlivce, má rozsáhlé důsledky pro celou komunitu pilotů.

Dodržujte pravidla a respektujte legislativu – jen tak můžete zajistit, že létání s drony bude moci pokračovat bez dalších zbytečných omezení.

Mohlo by vás zajímat