pojišťovna

Pojišťovna je finanční instituce, která se specializuje na poskytování pojištění. Jedná se o smluvní dohodu mezi pojišťovnou a pojistníkem, kdy pojišťovna přebírá riziko dané události nebo škody výměnou za placení pojistného.