Před čím vás pojištění při vloupání neochrání

Pojištění majetku je součástí základní ochrany proti zlodějům. Ačkoliv je jeho uzavření rozumným rozhodnutím, může obsahovat podmínky, které je nutné si uvědomit. Na co si musíte dávat pozor a před čím vás pojištění při vloupání neochrání?

Před čím vás pojištění při vloupání neochrání

Napřed si shrneme, jak funguje majetkové pojištění, abychom věděli, jaká rizika mohou při podepisování smlouvy nastat. Poté si vyjmenujeme, které věci jsou z hlediska pojišťování problémové, na které věci se pojištění nevztahuje a nakonec si řekneme před čím vás žádné pojištění nedokáže ochránit.

Co je pojištění majetku

Jsou dva základní typy pojištění, mezi kterými často dochází k záměně, ačkoliv je mezi nimi ohromný rozdíl:

 • Pojištění nemovitosti se vztahuje k objektu jako takovému: zdi, střecha, obklady, radiátory a vše, co je pevná součást domu.
 • Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení: nábytek, elektronika, sportovní potřeby a další předměty, kterými je dům vyplněn. 

Dále existují konkrétnější způsoby pojištění: například pojištění opuštěné domácnosti, které se uzavírá, když dům nějaký čas nebudete obývat, nebo pojištění bytu, díky kterému si může nájemce pojistit pronajímaný byt (včetně možnosti uhrazení nájemného pojišťovnou).

Pokud chceme pokrýt skutečně veškeré škody, které při vloupání do domu vznikají, musíme uzavřít jak pojištění vybavení domácnosti, tak pojištění nemovitosti a ujistit se, že je jejich součástí pojištění domácnosti proti krádeži.

Správné nastavení pojistné částky

Pro klienta pojišťovny (pojistníka) je zcela zásadní správně nastavit výši pojistky. Ta by měla odpovídat skutečné celkové hodnotě věcí spadajících do pojištění neboli ani méně ani více. Z ní potom vyplývá částka, kterou za pojištění odvádíte. Občas lidé chtějí na této částce ušetřit a dům nebo jeho vybavení “podhodnotí”, takže pak nemusí tolik platit. Jenže v případě škody pak pojišťovna nejen že neproplatí celou výši škody, ale pojištění vám dokonce i pokrátí, takže ve výsledku dostanete například jen čtvrtinu pojistné částky.

Sublimity

Další věcí jsou tzv. sublimity. Pokud bychom měli pojištění například v celkové výši 2 000 000 Kč, které zahrnuje kategorie jako: elektronika, koberce, hudební nástroje, apod., potom každá z těchto kategorií může mít svůj vlastní pojistný limit. Kdyby hudební nástroje měly limit 20 000 Kč, ale vy byste přišli o klavír a housle v celkové hodnotě 42 000 Kč, dostanete pouhých 20 000 Kč. Budete tedy 22 000 Kč v mínusu. V každé smlouvě je potřeba si toto překontrolovat.

Čemu při podpisu pojištění věnovat zvláštní pozornost?

 • Podmínky vzniku a zániku pojištění – smlouva stanovuje, za jakých podmínek může jedna či druhá strana smlouvu vypovědět. Přečtěte si smlouvu pořádně – nemůže vám dát pojišťovna nečekaně “košem”? Může vás také zajímat, jestli vás pojišťovna nemůže při předčasném vypovězení smlouvy při konkrétních okolnostech penalizovat.
 • Definice pojistné události – co přesně se považuje a nepovažuje za pojistnou událost? Pokud je povodeň pojistná událost, je jí i prasklé potrubí v domě?
 • Výluky z pojištění – výjimky, při kterých pojišťovna není povinná poskytnout pojistné plnění. O tomto se dozvíme více dál.
 • Určení výše pojistného plnění – jsou různé způsoby nastavení výše pojistného plnění. Může být stanovené třeba jako součet cen, za které se dané věci pořídily, nebo jejich současná hodnota (po opotřebování). Ujasněte si, jak přesně 
 • Nedostatečné zabezpečení – ujistěte se, že úroveň zabezpečení majetku odpovídá požadované úrovni ve smlouvě. Může se stát, že zloděj vnikne do domu skrze okno do dvora, které jako jediné nemělo bezpečnostní prvky, ačkoliv zbytek domu byl přísně zabezpečený. Pojišťovna v takovém případě zamítne vyplacení pojistného.

Do pojištění domácnosti spadá většina věcí, které člověk běžně využívá, ale nespadá do něj automaticky vše, co se v domě může nacházet. Někdo může mít například malé domácí hudební studio, na které by bylo nutné sjednat pojištění zvlášť.

https://lh6.googleusercontent.com/LITWz4bqIs9aY9S6uka18PG2OKHaIt7_nSPCNXDwoJ-zNWhIuujKZrf18I3vv1rHnxl3T9lszk3knWIVPOsKvjrwDDZSJsyWczJGbXLF0quhdLFlmzGx4RMxOenkzm7VJ954PrP5
Správný výpočet pojistné částky je pro vás jako pojistníka nejdůležitější. Podhodnotit ani nadhodnotit se při škodné události nevyplatí, v obou dvou případech o peníze přijdete.

TIP: Přečtěte si detailní návod, jak postupovat, když vám vykradou byt či dům.

Jak probíhá vypořádání?

Lhůta pro nahlášení pojistné události při vloupání do bytu je 30 dnů od jejího vzniku. Pojišťovna buďto vyšle k vám do domu svého odborníka kvůli vyčíslení škody, nebo bude chtít protokol od policie. Musí být prokázáno, že zloděj násilně vnikl dovnitř. Vyčíslení škod pojišťovny a policie se musí shodovat. Dále musíte pojišťovně předložit důkazy vlastnictví ukradeného majetku: účtenky, výpisy z bankovního účtu, záruční listy nebo fotky. Lze použít cokoliv, co vás s danou věcí nějak váže. Platná je i svědecká výpověď a čestné prohlášení. Na základě všech těchto podkladů vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

Příklady věcí, které nespadají do standardního pojištění:

 • Věci sloužící výdělečným účelům (např. počítač, který si podnikatel zahrnul do obchodního majetku)
 • Motorová vozidla, přívěsy a příslušenství
 • Letadla a vybavení k létání
 • Lodě a jiná plavidla
 • Neobvyklá exotická zvířata
 • Záznamy na CD, kazetách, apod.

Na tyto věci lze ale často sjednat doplňkové pojištění (nebo třeba pojištění proti krádeži auta) s vlastními podmínkami, je ale potřeba se na všem domluvit s pojišťovnou – pokud si nejste jistí, zda daná věc automaticky spadá do standardního pojištění, rozhodně to prodiskutujte.

Před čím vás pojištění neuchrání

 • Věci třetích osob – měli jste od kamaráda půjčenou motorovou pilu? Na ni se pojištění nevztahuje.
 • Společné prostory – jakékoliv společné prostory (např. kočárkárny, chodby, atd.) jsou z hlediska pojišťování sporné. Kdo za prostory a jejich zabezpečení zodpovídá?  
 • Věci, které jsou už kryty jiným pojištěním.
 • Zapříčinění krádeže vloupáním z nedbalosti – můžete mít nejzabezpečenější dům na světě, ale pokud jste odešli do práce a nechali okno dokořán, pojišťovna vám škodu nenahradí.
 • Za věci odložené na balkonu v přízemí nebo na chodbě před dveřmi do bytu pojišťovna nebude chtít ručit.
 • Škody způsobené jadernou energií, chemickými látkami, biologickou kontaminací, válkou nebo teroristckým útokem.

TIP: Díky výpovědi vězňů víme, jaké volí nejčastější metody vloupání do bytu a domu. Informujte se a buďte připravení.

Tři věci, které žádné pojištění neumí:

 1. Tou první je záruka navrácení ukradeného majetku. Nikdo vám nemůže garantovat, že prstýnek po prababičce, který pro vás má obrovskou emoční hodnotu, ještě někdy uvidíte. Ani nejmodernější forenzní metody vyšetřování nejsou schopny zaručit, že se odcizené předměty naleznou a budou vráceny, a to i v případě dopadení pachatele. 
 2. Tou druhou je psychická újma. Vykradení domu zanechává dlouhodobé stopy v lidské psychice – člověk ztratí pocit bezpečí, pohody, zajištění i pocitu domova.
 3. A tou třetí – asi i nejhorší – je zdravotní újma z fyzického konfliktu s lupičem. Ublížení na zdraví, které může nastat v případě, že se se zlodějem osobně střetnete a situace vyeskaluje do násilného konfliktu. Samozřejmě existuje pojištění zdravotní, úrazové, apod., ale trvalé zdravotní následky nikdo nespraví.

Proto zloděje do domu v prvé řadě nesmíme vůbec vpustit – už jen pro ten pocit bezpečí. Každá domácnost by měla mít alespoň minimum zabezpečení: bezpečnostní prvky na oknech a dveřích. Nižší bezpečnostní třídy bezpečnostního kování lze pořídit už za několik set a přitom významně zvyšují odolnost proti vloupání. To samé se dá říct i o bezpečnostních fóliích do oken. Prvků zabezpečení je dnes celá řada a trestných činů krádeží vloupáním v posledních několika letech bohužel neubývá.

Mohlo by vás zajímat