práce ve výškách

Práce ve výškách je termín používaný k popisu jakékoli práce, která se provádí ve výškách nad zemí. Tato práce může zahrnovat různé profese a obory, jako jsou stavebnictví, údržba, opravy, průzkumy, záchranářské operace a další.

Práce ve výškách je často spojena s určitými výzvami a riziky, protože pracovníci musí provádět svou činnost na výšce, často na lešeních, žebřících, lanových přístupech nebo dokonce ve věžích a jeřábech. Bezpečnost je klíčovým aspektem práce ve výškách a zaměstnavatelé i pracovníci musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření.