Prořezání stromů na jaře nebo na podzim

Roste vám na zahradě strom, na jehož prořez si netroufáte? Pak máte možnost si na prořez stromu objednat arboristu. Jak takový prořez stromů s využitím těžké techniky vypadá a na co všechno byste měli svoji zahradu připravit před návštěvou odborné firmy?

Prořezání stromů na jaře nebo na podzim

Proč je důležité stromy pravidelně prořezávat?

Stromy se prořezávají z různých důvodů, například kvůli odstranění odumřelých nebo nemocných větví, zlepšení tvaru stromu nebo podpoře nového růstu. Prořezávání se obvykle provádí brzy na jaře nebo na podzim, kdy je strom v klidovém stavu. Při práci je třeba dbát na bezpečnost, protože padající větve mohou být těžké a nebezpečné.

Jak probíhá prořez stromů?

Prořezávání lze provádět různými metodami, například ručním prořezávání pilou, nůžkami, aku pilou nebo pomocí těžké techniky (motorová pila, jeřáb, prořezové stroje,..). V některých případech může prořezávání stromů vyžadovat i pronájem pracovní plošiny, která zajistí spolehlivou cestu člověka do výšky za větvemi.

Fotka od Ted Erski

Při prořezávání vysokých stromů je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo ke zranění. Především je důležité dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce a používat osobní ochranné pomůcky. Ty jsou ostatně důležité i při následné práci se dřevem a při jeho zpracování.

Specifika prořezávání jehličnatých stromů

Jehličnaté stromy se prořezávají jinak než listnaté. Ideální doba pro prořezávání jehličnatých stromů je v polovině léta od července do srpna a před jarem od února do dubna. To se týká především mladých výhonů, odumřelé větve lze odstranit kdykoli.

Prořezávání borovic a smrků

Mezi oblíbené jehličnany, které se velmi často vyskytují na našich zahradách, patří borovice a smrky. V jejich případě provádějte prořez co nejblíže ke kmeni v období od listopadu do začátku března. U mladých borovic a smrků je ideální zaštípnout mladé výhony do první poloviny května. U starších borovic buďte s prořezem opatrní. Jejich větve po odstranění již nedorostou.

prořez jehličnanů
Zdroj: falco

Na co si dát pozor při prořezávání listnatých stromů?

Prořezávání listnatých stromů je nejvhodnější provádět koncem léta nebo začátkem podzimu. Rána po prořezání nesmí být nikdy větší než 7 cm, jinak by ranou do stromu mohli pronikat škůdci, plísně a houby. První řez by měl být proveden již při výsadbě stromu. Odstraňte poškozené a příliš dlouhé kořeny, odumřelé větve a slabé sekundární koruny. Jakmile je strom dobře zakořeněný (přibližně 1-2 roky), proveďte udržovací řez. Ten zahrnuje odstranění všech větví, které se o sebe navzájem třou, kříží se nebo rostou dovnitř směrem ke koruně. Zkraťte také všechny příliš dlouhé větve.

Druhy řezů u okrasných stromů

Při řezu okrasných, ale i ovocných stromů se můžete setkat s několika druhy řezů. Záleží na tom, v jakém období života stromu řez provádíte, ale také co je jeho cílem.

Fotka od Tom

Zakládací řez

Účelem zakládacího řezu je zajištění založení koruny u mladých stromů do věku cca 15-20 let v období jejich intenzivního růstu. Součástí zakládacího řezu je tzv. řez výchovný, který klade důraz n založení hlavní koruny a odstraňování konkurenčních bočních výhonů, tzv. sekundárních korun. Výchovné řezy by se měly provádět v intervalech dvou až tří let.

Udržovací řez

Udržovací řez se provádí u dospívajících a dospělých stromů a jeho cílem je zajištění jejich provozní bezpečnosti (odstranění větví, které by se mohly při silném větru ulomit). Udržovací řez zahrnuje také odstraňování větví, které se o sebe třou, kříží se nebo rostou směrem dovnitř koruny. Nejvhodnější dobou pro udržovací řez je konec léta nebo začátek podzimu.

Zmlazovací řez

Tento typ řezu se provádí u starších stromů, jejichž růst se v důsledku stáří nebo špatných podmínek zpomalil. Strom se poměrně silně seřízne, což stimuluje jeho růst a dodá mu novou chuť do života.

Redukční řez

Smyslem redukčního řezu je především snížení hustoty koruny, ale také její prosvětlení a zmenšení obvodu stromu. Redukční řezy hrají často významnou roli i při ozdravení celého stromu.

Stabilizační řez

Při stabilizačním řezu se snažíme zmenšit velikost koruny a snížit riziko vývratu anebo rozlomení kmene při silných větrech. S tímto řezem je potřeba být opatrný, protože jeho provedení může v některých případech vést k trvalému zastavení růstu stromu a jeho poškození.

Bezpečnost práce při prořezu stromů

Kácení či prořez vzrostlých stromů nejsou ničím jednoduchým. Pokud na ni chcete najmout odborníky, budete hledat arboristy. Vůbec se nemusíte stydět za to, že si na to sami netroufnete. I odborné firmy na tuto činnost své zaměstnance důkladně školí. Základem je vždy proškolení pro práci ve výškách a kurz první pomoci pro případ, že by nastala nějaká fatální nepředvídatelná událost. Nutné je rovněž školení pro obsluhu motorových pil a další zahradní techniky. A tím hlavním předpokladem je, aby pracovník provádějící prořez své práci rozuměl a měl předchozí zahradnické a arboristické zkušenosti.

Fotka od Ron Porter

Jak zabezpečit zahradu proti zlodějům? >>

Co udělat s větvemi?

S větvemi můžeme udělat hned několik věcí.

  • První možností je je zrecyklovat. Větve použijeme jako palivo pro ohřev nebo ohniště.
  • Další možností je, že je použijeme na zahradní stavebnictví, jako například při stavbě plotů nebo pergol.
  • Větve můžeme také rozmělnit na štěpku (nadrtíme je za pomocí drtiče větví – štěpkovače) nebo nasekat a použijeme je jako mulč v sadu či na zahradě.
  • A konečně, můžeme si větve také zachovat a využít je jako dekorativní prvek v různých aranžmá či uměleckých dílech.

Na odvoz větví, štěpky, listí nebo bioodpadu si můžete zavolat specialisty se specializovanými kontejnery na dřevo.


Zdroje:
https://www.brudra.cz/rady-tipy/Prorezavka-stromu-pro-zdravy-rust-a-bohatou-urodu
https://www.elespo.cz/drtice-vetvi-66

Mohlo by vás zajímat