přehled zabezpečení

Zabezpečení je proces nebo opatření, které slouží k ochraně před nežádoucími událostmi, riziky nebo hrozbami. Jeho cílem je minimalizovat možnost škodlivých účinků a zajistit bezpečnost lidí, majetku, dat či prostředí.

  1. Mechanické zabezpečení: Toto zahrnuje opatření, jako jsou brány, ploty, bezpečnostní kamery, alarmy a bezpečnostní systémy, které mají za úkol zabránit neoprávněnému přístupu nebo poškození fyzického majetku.
  2. Kybernetické zabezpečení: S rostoucím využíváním digitálních technologií je kybernetické zabezpečení stále důležitější. Zahrnuje procesy, nástroje a opatření, která chrání elektronická data a informační systémy před hackerskými útoky, krádeží dat, malwarem a dalšími kybernetickými hrozbami.
  3. Bezpečnostní předpisy a postupy: Organizace a společnosti mají často vytvořené bezpečnostní politiky a postupy, které stanovují pravidla a směrnice pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců, klientů, dat a majetku. Patří sem například kontroly přístupu, školení zaměstnanců nebo řízení rizik.