Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na bydlení. Zjistěte, na co máte nárok

Nejste si jistí, jestli máte nárok na příspěvek na bydlení a nevíte, jaké podmínky musíte splnit, abyste jej získali? Jaká by mohla být výše příspěvku a co všechno musíte k žádosti doložit?

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na bydlení. Zjistěte, na co máte nárok

Přinášíme vám všechny potřebné informace, včetně vzorů jednotlivých formulářů, které vám, krok po kroku, pomohou o příspěvek zažádat, nebo jej zrušit.

Jak a kde podat žádost o příspěvek 

O tuto dávku můžete zažádat osobně na nejbližším Úřadu práce.

Nutné je vyplnit formulář s žádostí o příspěvek na bydlení, který si můžete stáhnout na stránkách MPSV. Formulář dostanete také přímo na úřadě a vyplnit jej můžete na místě.

Příspěvek na bydlení je součástí souhrnného balíčku opatření “Deštník proti drahotě”, který vytvořila vláda v reakci na rostoucí ceny energií, potravin a dalších produktů. 

zdroj: mpsv.cz

Můžete si také zažádat o příspěvek na bydlení online, a to z pohodlí vašeho domova, kde budete mít na vyplňování dostatek času a klid. Ušetříte si tak starosti se zdlouhavým papírováním a cestou na úřad. Žádost online bohužel není pro každého – např. OSVČ musí podat žádost jen osobně (a to i v případech spolužadatele).

zdroj: mpsv.cz

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Jedná se o dávku vyplácenou lidem, kteří se ocitli ve finančních potížích a nezvládají platit náklady spojené s bydlením.

Dávka je určena rodinám, nezaměstnaným osobám, ale také důchodcům či studentům.

V případě přídavků na bydlení se za rodinu považují všechny osoby (společně posuzované osoby), které fakticky užívají byt a společně hradí náklady na bydlení.

Obecně platí, že nárok na příspěvek mají domácnosti, jejichž 30 % z příjmů nestačí na úhradu bydlení a stejná část není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení, které jsou určeny zákonem s ohledem na počet osob bydlících v domácnosti, velikost bytu a velikost města či obce, ve které se nemovitost nachází.

Náklady na bydlení

Řadíme zde nájemné, plyn, elektřinu a další náklady spojené s užíváním bytu.

Tyto náklady se za poslední kalendářní čtvrtletí, před podáním žádosti o příspěvek, zprůměrují, čímž je určena výše příspěvku. 

zdroj: uradprace.cz
* Částky v tabulce stanovené zákonem pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Normativní náklady

Jedná se o průměr celkových nákladů na bydlení – nájemné, služby a energie – podle počtu členů žijících v domácnosti a podle velikosti města či obce, ve které se byt či dům nachází.

zdroj: uradprace.cz
* Uvedené částky v tabulce byly poprvé použity pro stanovení výše příspěvku na bydlení za říjen 2022

Příspěvek na bydlení pro studenty

Student má na dávku nárok, pokud bydlí v nájmu, podnájmu, ve vlastním nebo družstevním bytě. Příspěvek se nevztahuje na studenty, kteří bydlí na koleji, ubytovně či v hotelu. 

V případě, že má student problém hradit si ubytování v některých z výše zmíněných nebytových prostorách, může si zažádat o doplatek na bydlení. Kalkulačkou si může online, stejně jako u přídavku na bydlení, snadno vypočítat jeho výši.

Studentský příspěvek na bydlení se nijak zásadně neliší od toho klasického a jeho výše se odvíjí také od toho, zda bydlí student sám nebo obývá domácnost s dalšími osobami, jejichž příjmy se do výpočtu výše dávky rovněž počítají.

Student musí doložit: 

 • platnou nájemní smlouvu, nebo smlouvu o vlastnictví nemovitosti
 • průměrné náklady na bydlení za předchozí tři kalendářní měsíce 
 • průměr příjmů za poslední tři kalendářní měsíce 

Do příjmů studenta se nepočítá:

 • u nezaopatřených dětí (mohou být i studenti do 26 let) příjem ze zaměstnání nebo brigády
 • stipendium

Do příjmů studenta se počítá:

 • příjmy ze zaměstnání nebo brigády (neplatí pro nezaopatřené děti a studenty do 26 let)
 • příjmy z podnikání
 • sirotčí důchod
 • přídavky na dítě, mateřská, nemocenská, rodičovská

Příspěvek na bydlení pro důchodce

Také důchodci si mohou zažádat o dávku na bydlení. Podmínky pro přiznání příspěvku jsou podobné jako u rodin, nezaměstnaných osob a studentů. 

Výše dávky je určena: 

 • počtem osob, které s důchodcem obývají domácnost
 • lokalitou, ve které senior bydlí
 • výdaji na bydlení
 • výší starobního důchodu za poslední tři kalendářní měsíce

Výpočet příspěvku na bydlení 2023

Pro orientaci si můžete zkusit sami vypočítat, jak by mohl být vysoký váš příspěvek na bydlení. Kalkulačka na stránkách MPSV je jednoduchá a rychle díky ní zjistíte pravděpodobnou částku, která by vám mohla být pravidelně vyplácena.

zdroj: mpsv.cz

Ukončení pobírání přídavků na bydlení

Ohlášení jakýchkoliv změn, včetně zrušení příspěvku, ohlaste na Úřadu práce poblíž místa vašeho bydliště, a to nejpozději do 8 dnů, od chvíle, kdy ke změnám došlo. Předejdete tak případným přeplatkům, které byste museli v budoucnu vrátit.

Ohlášení provedete prostřednictvím tištěného formuláře o hlášení změn, který můžete odnést na úřad osobně nebo jej poslat poštou

Vyplněný formulář také můžete odeslat online e-mailem na adresu podatelny kontaktního pracoviště úřadu práce nebo prostřednictvím datové schránky. V takovém případě je nutné formulář vytisknout, vyplnit, podepsat ručně a naskenovat do elektronické podoby.

zdroj: mpsv.cz

Současné problémy s přiznáním přídavku na bydlení

V České republice není pro přiznání přídavku na bydlení zohledňován majetek žadatele. Příspěvek tedy mohou dostávat například i lidé, kteří vlastní zámek nebo statek s vinicemi. Dochází tedy k tomu, že osoby, které vlastní dostatek svého majetku, dostávají měsíčně vysoké částky ve formě příspěvku.

Od roku 2024 vláda v přiznávání dávky na bydlení chystá změny. Mělo by docházet k “majetkovému testování příjemců dávky”, například pomocí údajů z katastru. 

Často kladené otázky

Mám nárok na příspěvek na bydlení? 

Pokud vaše náklady činí vyšší částku než je 30 % vašich čistých příjmů, pak máte na dávku nárok. Při výpočtu se zohledňují příjmy celé domácnosti, tedy všech, kteří s vámi fakticky bydlí.

Lze zažádat o příspěvek na bydlení zpětně? 

Ano, ale pouze tři měsíce zpět ode dne podání žádosti.

Co doložit k žádosti o příspěvek na bydlení?

Musíte doložit nájemní smlouvu, nebo smlouvu o vlastnictví nemovitosti. Dále doklad o výši příjmu za poslední čtvrtletí a doklad o výši nákladů na bydlení. 

V případě, že obýváte domácnost s dalšími osobami, potřebujete prohlášení o výši jejich příjmů. Pokud jste student, musíte navíc doložit potvrzení o studiu. 

Mohlo by vás zajímat