Klíčová opatření pro zabezpečení rodinné firmy

Bezpečnost rodinné firmy je víc než jen odpověď na otázku ochrany majetku. Je to také záležitost důvěry zákazníků, dobré pověsti a úspěchu podnikání.

Klíčová opatření pro zabezpečení rodinné firmy

Zabezpečení firmy pomáhá chránit majetek, data a zaměstnance před různými hrozbami, které závisí na odvětví podnikání, regionu, ve kterém firma působí, nebo na její velikosti.

Vnější hrozby, jako jsou kybernetické útoky, podvody, krádeže, ale také vnitřní hrozby, jako jsou neopatrní zaměstnanci nebo interní zneužívání, mohou způsobit i nenapravitelné škody. Proto je důležité svou firmu co nejlépe zabezpečit.

Mechanické a prostorové zabezpečení firmy

Nedostatkem, který se ještě dnes projevuje u některých firem, je staré oplocení s chybějícím kamerovým systémem, který by sloužil k monitorování objektu

Řešením mohou být nové hliníkové ploty nebo plotové panely, které jsou variantou moderního oplocení domu a skvěle se hodí k moderním i tradičním stavbám. Hliníkové ploty a hliníkové brány jsou naprosto bezúdržbové a na výběr jsou různé možnosti vzhledu.

Nový plot a brána ochrání soukromý i firemní majetek. Zdroj: Sunsystem.cz

Chybějící zabezpečení oken v prvních patrech budov, které chrání zasklené plochy před násilným vniknutím do objektu, je dalším slabým místem. Doporučujeme instalovat do oken v prvních patrech bezpečnostní fólii.

Toto opatření zvýší úroveň plášťové ochrany a podstatně ztíží potencionálnímu pachateli vniknutí do budovy. Bezpečnostní fólie nabízí srovnatelně kvalitní zabezpečení jako mříže. Výhodami fólií jsou např. estetičtější vzhled, běžný způsob údržby, průměrná životnost 15 let, omezení tepelných ztrát nebo schopnost zadržet až 99 % škodlivého UV záření.

Bezpečnostní zámky, kamerové systémy CCTV a alarmy

Stejně tak jsou rizikem i chybějící bezpečnostní systémy signalizující neoprávněné vniknutí do prostor budov prostřednictvím vchodových dveří. Nezbytností je použití kvalitních a bezpečných zámků na vstupních dveřích, bránách, garážích a dalších přístupových místech. Důležité je mít zámky odolné proti odemykání násilím nebo bumpingu (technika, která se používá k nelegálnímu odemčení zámků). Také kontrola přístupu je klíčová pro ochranu citlivých prostor a dat, může zahrnovat číselné kódy, biometriku nebo přístupové karty.

Alarmy představují základní ochranu proti narušení. Detektory pohybu, rozbití skla nebo kouře mohou okamžitě varovat majitele firmy před potenciálním problémem. Návrhem na zlepšení zabezpečení objektu firmy je třeba instalace elektrické požární signalizace sloužící k detekci požáru a jeho následné signalizaci.

Elektrická požární signalizace se skládá z mnoha komponent, mezi něž patří sirény, ústředna EPS, zařízení dálkového přenosu, tlačítkové hlásiče určené k vyhlášení poplachu osobou, která zjistí požár. Dále pak multisenzorové hlásiče, které je možné použít jako teplotní hlásič, opticko-kouřový hlásič nebo jako kombinovaný opticko-kouřový/teplotní hlásič podle specifických požadavků firmy.

Kybernetické zabezpečení

Kybernetické hrozby jsou pro dnešní firmy opravdovou realitou. Ať už jde o phishingové útoky nebo ransomware, rodinné firmy musí být připraveny na boj s těmito riziky. Klíčovými prvky kybernetického zabezpečení jsou silná hesla, pravidelné zálohy a instalace aktualizací a zabezpečení.

kybernetická bezpečnost
Rozpoznejte podezřelé činnosti v online prostoru

Důležitou součástí kybernetické bezpečnosti práce je také vzdělávání zaměstnanců. Nejenže je nezbytné, aby všichni členové rodinné firmy rozuměli potenciálním kybernetickým hrozbám, ale také je žádoucí, aby byli schopni rozpoznat a správně reagovat na podezřelé činnosti.

Antivirové programy, firewally a další softwarové nástroje chrání firemní počítače a data před kybernetickými útoky.

Využití chytrého domu pro vzdálené sledování zabezpečení firmy

Chytrý dům nebo chytrá zařízení mohou být využity pro vzdálené sledování zabezpečení firmy. Inteligentní zabezpečovací systém dokáže předcházet vloupání a zároveň chrání budovu například před nečekaným únikem vody nebo požárem. Chytré zabezpečení může zahrnovat vše od kamer a alarmů až po inteligentní zámky a senzory. Tyto technologie jsou naprogramovány tak, aby poskytovaly okamžité upozornění na smartphony nebo jiná zařízení, když je detekována neoprávněná aktivita.

dálkový přístup
Chytrý dům můžete kontrolovat, i když nejste na pracovišti. Zdroj: Loxone.com

Navíc mnoho chytrých zabezpečovacích systémů umožňuje uživatelům sledovat živé video z kamer nebo zaznamenané záběry přímo z jejich mobilních zařízení. To umožňuje majitelům firem rychle reagovat na bezpečnostní incidenty, i když jsou mimo firmu.

Chytré zabezpečení může být také využito pro monitorování a ovládání dalších aspektů fyzické bezpečnosti firmy, jako jsou osvětlení, teplota nebo přístup do budovy.

Bezpečí zaměstnanců i klientů na pracovišti – prevence úrazů i budování image

Prostředí, ve kterém firma působí, také ovlivňuje její image. Čisté a dobře udržované prostory vytvářejí dojem profesionality a úspěchu. Drobné detaily, jako jsou rohožky s logem firmy, mohou přispět k celkovému dojmu a pomoci vytvořit silnou značku firmy.

Vstupní rohože a čistící zóny se staly nezbytnou součástí interiéru v mnoha budovách. V rodinných firmách plní hned několik funkcí – udržují čistotu a pořádek, protože zabraňují roznášení nečistot z venkovního prostředí, mohou sloužit jako protiskluzová ochrana k omezení rizika uklouznutí za mokra či jako zajímavý designový doplněk, který okamžitě návštěvníka uvítá a svým vzhledem mu sdělí, do jaké společnosti přichází, a naviguje ho do míst určených klientům.

rohože ve firmě
Rohože jsou nejen designovým prvkem. Zdroj: Lindströmgroup.com

Zabezpečení rodinné firmy je úkolem, který vyžaduje pečlivé plánování a průběžné investice do nejnovějších technologií a postupů. Bez ohledu na velikost nebo povahu podnikání by bezpečnost měla být vždy prioritou.

Mohlo by vás zajímat