Jak vybrat bezpečnostní kamery na dům

V dnešní době je vhodný kamerový systém základem ochrany každého rodinného či bytového domu. Na trhu se však nachází mnoho různých druhů a je těžké se v nich zorientovat.

Jak vybrat bezpečnostní kamery na dům

V následujícím článku se budeme věnovat seznámení se základními typy kamerových systémů a zároveň se zaměříme i na kamerové systémy z pohledu zákona.

Kamerový systém z pohledu zákona

Než zakoupíte bezpečnostní kamery na dům, měli byste vědět, že existují omezení daná zákonem, a tedy nemůžete kameru umístit kamkoliv se rozhodnete. V rámci pořízení a umístění kamerového systému musíte vzít v úvahu například Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kamerový systém použijeme tam, kde nelze použít jiný zabezpečovací systém, který by nenarušoval soukromí. Příkladem takového zabezpečení jsou například inteligentní bezpečnostní dveře

Kamerové systémy nesmí zasahovat do soukromí snímaných osob.

Rozmístění kamerových systémů musí předcházet definování účelu – tj. například ochrana majetku. Definovaný účel nemůže být sledování souseda, se kterým nemáme dobré vztahy.

V práci lze kamerové systémy umístit pouze za předpokladu, že nebudou narušovat soukromí zaměstnanců a nesmí kontrolovat jejich pracovní výkon.

Před umístěním kamerového systému v bytovém domě musíme nejdříve získat souhlas všech osob, kterých se snímání bude týkat. Měla by být sepsána směrnice o provozování kamerového systému, ve které bude zejména uvedeno:

  • kdo je správcem kamerového systému
  • doba uchování kamerového systému
  • kde budou nahrávky uchovávány
  • k jakému účelu budou nahrávky využívány

Pokud kamerový systém umisťujeme na veřejné místo, musíme jej označit například cedulí „objekt střežen kamerami“.

Domácí bezpečnostní kamera nemusí splňovat výše zmíněné, ale musí s ní všichni členové domácnosti souhlasit a vědět, kde je místěna. Nelze tedy nainstalovat doma kameru bez vědomí všech členů.

Dříve byla nutná registrace kamerového systému, nyní již byla tato povinnost ukončena. Správce kamerového systému má však povinnost vést záznamy o činnostech zpracování.

Kamerový záznam má tedy svá úskalí, ale velmi jej oceníte v případě vykradení bytu nebo rodinného domu. Podívejte se na návod, jak postupovat v případě vloupání

Umístění kamerového systému

Než se dostaneme k základnímu dělení kamerových systémů a jejich parametrům, zaměříme se na jejich rozmístění, protože také souvisí s ochranou osobních údajů. Jak již bylo uvedeno výše, nelze kamerový systém umístit kamkoliv, musíme dodržovat soukromí snímaných osob. Před umístěním se tedy ujistíme, že neporušujeme zákon. Poté si ujasníme co a proč má být snímáno a dle toho vybereme zaměření kamer.

Pokud budeme potřebovat bezpečnostní kamery venkovní, budeme u nich vyžadovat kvalitní obraz i ve tmě. Tyto kamery jsou také chráněny proti povětrnostním vlivům či dešti. Bezpečnostní kamera vnitřní by měla být ideálně doplněna o čidlo pohybu, aby začala snímat až ve chvíli, kdy se v domácnosti začne dít něco neobvyklého. Dnes již existují kvalitní čidla, která dokáží rozpoznat, zda daný pohyb způsobilo zvíře či člověk.

Dále je třeba zamezit zničení kamerového systému. Toho můžeme docílit několika způsoby:

Instalujeme dvě kamery – při tomto způsobu v podstatě jedna chrání druhou. Pokud vypadne signál u jedné z kamer, pošle druhá kamera signál na náš telefon či bezpečnostní agenturu.

Atrapa bezpečnostní kamery je další z možností, jak zamezit zničení. Jedna z kamer je atrapa, která má odvézt pozornost od skutečné kamery. Maketa bezpečnostní kamery může i zcela nahradit reálný kamerový systém. Pokud nepotřebujete záznam, je falešná bezpečnostní kamera jednou z nejúčinnějších metod prevence proti neoprávněnému vniknutí.

Dále můžeme kameru skrýt, aby vůbec nebyla vidět. Případně ji umístit na místo, které není lehce dostupné. 

Druhy bezpečnostních kamerových systémů

Existují 4 základní tipy kamerových systémů – bezdrátové bezpečnostní kamery, digitální IP kamery, autonomní kamerové systémy a analogové kamerové systémy.

Bezdrátové bezpečnostní kamery namísto propojovacích kabelů využívají wifi signál. Bezpečnostní kamera wifi se používá tam, kde by bylo komplikované instalovat rozvody pro analogové kamerové systémy. Je u nich třeba počítat s nízkou přenosovou vzdáleností, která je navíc závislá na síle signálu. Pokud signál vypadne, přestane fungovat i kamera. Pokud tedy potřebujeme spolehlivý nepřetržitý záznam, nejsou tyto kamery vhodnou volbou.

Digitální IP kamera patří mezi nejmodernější technologii a tomu odpovídá i jejich vyšší cena. IP kamera využívá současných technologií počítačových sítí, díky čemuž umožňuje přenášet kvalitnější obraz bez rušení. Je možné je ovládat na dálku přes internet.  Záznam z nich je odesílaný na vzdálená uložiště a vy tak sledujete v přímém přenosu to, co snímají. Kromě ukládání na vzdálené uložiště můžete zvolit i uložení na SD kartu. Kapacitu SD karty volíme dle toho, jaké množství záznamu chceme mít uložené. Napájení těchto kamer je přes adaptér či síťový kabel PoE. Některé tyto kamery mají možnost napájení vlastními bateriemi, které se spustí v případě výpadku proudu. Bezpečnostní kamera na baterie je ve spojení s připojení do sítě nejjistější formou ochrany majetku. 

Autonomní kamerové systémy jsou vhodné pro ty, kdo nepotřebují složité kamerové systémy a hledají levnější variantu zabezpečení. Fungují na základě napájení ze sítě a záznam je ukládán na SD kartu. Platí to samé jako u IP kamery – velikost SD karty volíme dle toho, kolik záznamu potřebujeme, aby zůstávalo uloženo. SD kartu musíme pravidelně kontrolovat, zda není zaplněná. Tyto bezpečností kamery umožňují sledovat aktuální obraz pomocí wifi nebo GSM sítě. Bezpečnostní kamera na SIM kartu využívá GSM přenosu a posílá informace na váš mobilní telefon.

Analogové kamerové systémy jsou nejstarším z tipů technologií. Využívají analogový signál přenášený koaxiálním kabelem. Záznam se ukládá do DVR, kde probíhá jeho digitalizace a případné uložení na pevný disk. Používáme je tam, kde není třeba detailnějších záběrů a je pro nás důležitější nonstop záznam.

Parametry a funkce kamerových systémů

Poté, co si vybereme konkrétní typ systému, zaměříme se na další funkce a parametry, které ovlivňují zejména výsledný obraz.

Barva obrazu – kamery mohou přenášet buď černobílý nebo barevný obraz. Černobílé kamery snímají lepší obrazy ve tmě a jsou levnější. Barevné kamery oceníte zejména u denních záznamů.

Rozlišení obrazu – rozlišení u kamer je buď v TVL nebo pixelech. TVL rozlišení mají starší analogové kamery. S pixely se setkáte u IP kamer. U obou typu platí, že čím vyšší rozlišení, tím kvalitnější obraz.

Světelná citlivost – jedná se o označení schopnosti kamery snímat a pořizovat kvalitní obraz v různých světelných podmínkách. Čím je hodnota nižší, tím méně vyžadují kamery světla ke snímání obrazu, a tedy lépe fungují za horších světelných podmínek.

Detekce pohybu – tyto kamery jsou nastaveny tak, aby začaly snímat obraz až ve chvíli, kdy detekují pohyb. Hodí se například na chalupu či do garáží.

Noční vidění – tuto funkci využijeme zejména u venkovních kamer. Venkovní bezpečnostní kamera s nočním viděním může být ideálně doplněna o čidlo pohybu. 

Otočné kamery – pokud potřebujete snímat větší prostor, je vhodné pořídit otočné kamery. Buď u nich lze nastavit automatické otáčení nebo si je vy dle potřeby otočíte tam, kam potřebujete.

Mohlo by vás zajímat