protipožární

Protipožární mohou být veškerá opatření, zařízení, postupy a přístupy, které slouží k prevenci vzniku požárů, jejich detekci, potlačování a minimalizaci jejich škodlivých dopadů. Protipožární opatření mají za cíl ochránit životy, majetek a životní prostředí.