Co dělat proti požáru v bytě

Při jakémkoliv riziku je nejdůležitější být předem poučený o tom, jak se chovat v krizi. Co když začne hořet v našem vlastním bytě? Jak se před požárem bránit, jaké jsou prostředky požární ochrany a co dělat, když už k požáru dojde?

Co dělat proti požáru v bytě

Základní prevence požáru

Nejzákladnější forma prevence je poučení všech osob pohybujících se v bytě o tom, jak předcházet vzniku ohně, a mít plán, co dělat, když nouzová situace skutečně nastane. Nejdůležitější je promluvit si s dětmi. Dále je nutné být vybavený prostředky požární ochrany, které na vznikající oheň umí upozornit, a hasicí přístroj, kterým jej dokážeme zlikvidovat, nebo alespoň zpomalit jeho postup.

Jak předcházet požáru

 • Mějte doma na dobře viditelném místě vypsaná čísla na zásahové útvary: hasiči, policie, ambulance, tísňová linka.
 • Nikdy nenechávejte hořlavé předměty na místech dostupných pro děti.
 • Únikové cesty – chodby, schodiště, atd., musí zůstávat volně průchozí.
 • Nekuřte uvnitř a špačky odkládejte do nehořlavých nádob.
 • Nenechávejte bez dozoru otevřený oheň: krb, adventní věnec, olejové lampy…
 • Nikdy nenechávejte bez dozoru spotřebiče a nepouštějte se do jejich oprav.
 • Před opuštěním domu na delší dobu vypněte hlavní jistič.
 • Mějte doma pouze certifikované a atestované přístroje s platnou revizí.

Prostředky požární ochrany pro domácnost

Věcné prostředky požární ochrany nám pomáhají k prevenci, zpomalení šíření požáru, zmírnění jeho ničivých důsledků a jeho odstranění. Doma bychom měli mít alespoň ty nejzákladnější součásti výbavy, to znamená požární hlásič, protipožární dveře, hasicí přístroj, 

Požární hlásič

Požární hlásič je v podstatě čidlo, které při detekci požáru spustí alarm. Dražší požární hlásiče lze propojit s GSM alarmem (o něm dále) či s vaším mobilním telefonem, takže okamžitě víte, že se něco děje. Je nutné požární hlásič umístit co nejblíže k místu, kde hrozí potenciální požár, jako například nad sporák nebo ke krbu. Hlásiče se napájí buď ze sítě, nebo 9V baterií. Požární hlásiče mohou fungovat na různých principech:

 • Tepelný detektor
 • Detektor oxidu uhelnatého
 • Fotoelektrický/optický senzor
 • Ionizační hlásič

Protipožární dveře

To jsou certifikované dveře s atestovanou požární odolností. Jejich účelem je jednoduše řečeno neshořet a nepropustit tak oheň na svou druhou stranu, kde požár zatím není. Stejně tak je jejich účelem bránit v šíření kouře. Základní typ dveří musí podle norem vydržet půl hodiny odolávat teplotě 160 °C, vyšší kategorie dveří jsou schopné odolat i několik hodin mnohem vyšším teplotám.

Protipožární dveře Adlo

TIP: Přesvědčte se o účinnosti protipožárních dveří a přečtěte si, jak fungují.

Hasicí přístroj

Aneb jednoduchý a efektivní způsob, jak uhasit vznikající požár. Stačí vytáhnout pojistku, nasměrovat a začít hasit. Ale pozor – ne všechny hasicí přístroje jsou určené pro všechny druhy hořlavých materiálů. Záleží na typu – rozdělujeme 

 • Práškový hasicí přístroj
 • Vodní hasicí přístroj
 • Pěnový hasicí přístroj
 • Sněhový hasicí přístroj CO2
 • Plynový hasicí přístroj
 • Chemický hasicí přístroj
 • Speciální hasicí přístroj na tuky

V každé domácnosti musí být ze zákona alespoň jeden hasící přístroj. Podle Hasičského Záchranného Sboru ČR se do domácnosti nejlépe hodí práškový typ ABC, a to díky jeho univerzálnímu použití – pevné látky, elektrické přístroje i třeba benzín (ne však olej na pánvi!). Hasicí schopnost přístroje pro domácnost musí být minimálně 34A. 

Hasicí koule

Možná jste o ní nikdy neslyšeli, ale existuje hasicí koule, což je opravdu koule plná hasicího prášku, která při kontaktu s ohněm “exploduje” a zasype jej práškem. Prášková směs pokryje plochu 8-10 m2, ale není nijak nebezpečná pro své okolí. Před explozí (lépe řečeno roztržením obalu) ještě stihne vydat signální zvuk k upozornění lidí, v blízkosti. Její výhodou je velice snadné použití (pouhé hození do ohně) a životnost 10 let díky vakuovému balení.

Hasicí deka

Další inovací je hasicí deka (někdy také hasicí rouška) z nehořlavé skelné vaty, kterou se jednoduše překryje začínající požár a zamezí se tak přístupu kyslíku. Deky mívají rozměry 1×1 m až 2×3 m.

Zdroj: Photograph by Rama, Wikimedia Commons

Hasicí sprej

A jako poslední v našem výčtu hasební techniky zmíníme hasicí sprej. Je to sprej jako každý jiný, akorát slouží k hašení. To znamená, že sundáte víčko, nasměrujete proti požáru a stisknete. Hasicím sprejem se může hasit v podstatě to stejné, jako s práškovým hasicím přístrojem (ale to si vždy ověřte u konkrétního produktu!). K dostání jsou stoprocentně ekologické varianty. Spreje mají dostřik 3-4 m a fungují 15-20 vteřin.

GSM alarm

GSM alarm je v podstatě taková centrální jednotka vašeho domu nebo bytu, která sbírá informace ze všech dalších detektorů, kamer, alarmů, apod. (které jsou s GSM alarmem kompatibilní). GSM alarm je potom přes internet nebo telefonní síť propojený s vaším mobilním telefonem. Je také napojený na pult centralizované ochrany a sám na něj dokáže vyslat poplašný signál v případě narušení objektu a požáru.


Co dělat, když požár už probíhá

V momentě, kdy zjistíme, že došlo k požáru, nám tělo zaplaví adrenalin a zachvátí nás panika. Jenže pod náporem hormonů vyplavených do těla je snadné automaticky udělat první věc, která nás napadne – a to může být hrubá chyba. Stejně jako ve všech krizových situacích, i zde je zcela nutné zachovat si chladnou hlavu a postupovat logicky (PDF ke stažení: oficiální stanovisko HZS ČR, jak postupovat při požáru)

Nejdůležitější je život

V první řadě musíte vždy chránit vlastní život a život ostatních. Pokud je v bytě ještě někdo jiný, okamžitě jej dostaňte pryč (děti, prarodiče). Zvířata vyběhnou sama, jakmile otevřete dveře (pokud to není morče v kleci). Pokud je po ruce někdo dospělý, může vám potom pomoci s hašením.

Pamatujte, že nejdůležitější je záchrana vlastního života a životů ostatních! Nikdy kvůli hašení požáru neriskujte!

Zvládnu požár uhasit vlastními silami?

Člověk na první pohled vidí, jak je požár velký. Podle toho může vyhodnotit, zda se ho pokusí uhasit sám, avšak nikdy na úkor vlastního bezpečí. Pokud se jedná o malý plamen, můžeme jej snadno uhasit hasicím přístrojem, přehodit přes něj hasicí deku, nebo prostě zadusit mokrým hadrem. 

Útěk od místa požáru

Pokud se ale požár zdá být zcela mimo kontrolu, nebo si nejsme jistí, že ho zvládneme uhasit, ihned prcháme na bezpečné místo a voláme hasiče. Každá budova musí mít označenou únikovou cestu a na výtahu by měla být informace, zda je použitelný k evakuaci. Evakuační výtahy mají vlastní záložní zdroj, díky kterému výtah nepřestane fungovat v případě, že v budově dojde k přerušení elektrického proudu. Při útěku si s sebou bereme jen to nejdůležitější, a to samozřejmě jen pokud se dané věci nenachází na nebezpečném místě. Pro věci se do požáru nikdy nevracíme!

Co dělat, když jde kouř zpoza zavřených dveří?

Když zpozorujete kouř, který proniká skrze otvory kolem dveří, neotvírejte je ihned, abyste se podívali, co je na druhé straně. Klika už může být rozpálená od ohně a mohli byste si způsobit popáleniny. Proto se jí nejprve zkuste opatrně dotknout přes kus látky. Když bude chladná, můžete se podívat do místnosti a zjistit, co se děje. Když bude horká, jsou plameny pravděpodobně hned za dveřmi a nemá smysl je otvírat. Otvory, kudy kouř proniká (typicky nejvíce pode dveřmi), zatarasíme mokrým hadrem, a samozřejmě ihned voláme hasiče.

Pozor na rollover/backdraft efekt při otevření dveří či okna!

Při otevření dveří do prostor ve kterých hoří, dochází k výrazné změně termodynamické rovnováhy v prostoru. Otevřením dveří pustíte do vyhořelé místnosti čerstvý vzduch (kyslík) a ten působí jako návnada pro oheň – celá místnost se může ocitnout v plamenech během několika sekund.

Jak zabránit udušení kouřem

Jestli je v místnosti kouř, vezměte ideálně mokrý hadr, dejte si jej před ústa a dýchejte skrze něj. V dnešní době může snadno pomoci rouška nebo respirátor, ale musíte si být jistí, že vám dobře sedí a těsní, abyste měli jistotu, že skutečně dýcháte přes ně.

Co dělat, když zůstanu uvězněný/á v místnosti?

Noční můrou při požáru je zůstat polapený v místnosti, odkud není úniku. Opět platí, že nesmíte zpanikařit. Je nutné ucpat všechny otvory, aby se do místnosti nevalil kouř, a začít volat a mávat z okna.

Určitě se před požárem nezavírejte ve skříni – je pravděpodobné, že kvůli splodinám ztratíte vědomí a nikdo nebude vědět, že v ní jste. Také se nepokoušejte proběhnout ohněm – to je mnohem nebezpečnější, než jak to prezentují akční filmy.

V napjaté situaci má člověk pocit, že každou vteřinou ztrácí čas. Jenže na moment se zastavit a zamyslet se může zabránit vzniku mnohem horší situace.

Mohlo by vás zajímat