Jaký je význam sirén a co dělat, když se ozvou?

První středa v měsíci, která je jindy typická zkouškou sirén, tentokrát zůstala »němá«. Bylo tu riziko zbytečné paniky lidí kvůli aktuálně probíhající válce na Ukrajině. Proč ale houkají sirény a co vůbec zvuk sirény znamená?

Jaký je význam sirén a co dělat, když se ozvou?

Může jít o jakoukoli havárii, živelnou katastrofu či rozsáhlý požár. Dost záleží na tom, jaký signál se ozve. Znáte je a umíte je rozeznat? Víte, jak se v případě ohrožení zachovat?

Význam poplachových sirén

Zvuky sirény mají vesměs stejnou funkci – varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím.

V České republice je kolem 6 000 sirén a nachází se hlavně v hustě obydlených oblastech. Ve spolupráci s místními rozhlasy jsou schopny pokrýt téměř 100% našeho území. Od listopadu 2001 je to zároveň jediný oficiální způsob varování obyvatelstva vyhlášený úřady. Tento systém značně usnadňuje běžnému občanovi orientaci v nastalé mimořádné události. Ale ne všechny signály jsou důvodem k panice. Proto je důležité, aby je každý člověk znal a uměl je rozlišit.

Druhy signálů sirén

  • test provozuschopnosti – tento signál slýcháváme nejčastěji, jde o pravidelnou zkoušku sirén každou první středu v měsíci na pravé poledne. Definuje jí trvalý tón sirény po dobu 140 sekund. U elektronických zařízení po něm zazní ještě známé hlášení „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“
  • všeobecná výstraha – poslední signál, který z poplachových sirén může zaznít. Tón, který určitě nechceme slyšet. Jde o jediný varovný signál, který se používá v případě ohrožení obyvatelstva. Charakterizuje ho kolísavý zvuk sirén trvající 140 sekund a je stejný pro všechny typy sirén. Pouze u elektronických ještě následuje verbální hlášení, o jaké konkrétní nebezpečí se jedná. Poté je důležité vědět, co dělat v krizové situaci.
  • požární poplach – tento signál není varovný, hlásí poplach pro jednotky požární ochrany a dobrovolné hasiče. Jeho podoba je dvojí. Elektronické sirény napodobují tón trubky »HO-ŘÍ« po dobu 60 sekund. Rotační sirény spustí přerušovaný tón taktéž na 60 vteřin (25 vteřin trvalého tónu, poté 10 vteřin přerušení, načež následuje opět 25 sekund trvalého tónu).

V případě rozsáhlého požáru sirény svolávají všechny jednotky požární ochrany. Co dělat? Pro veřejnost to znamená jediné – doplňkovou informaci, aby se řidiči připravili na hromadné výjezdy hasičů. Stěžejní pak je zjistit, zda nehoří někde v bezprostředním okolí či dokonce u vás v bytovém bloku. Jak postupovat při požárech v bytech? Ty jsou většinou dobře chráněny, ať už se o bezpečnost starají požární hlásiče, všudypřítomné hasicí přístroje či kvalitní protipožární dveře.

Stejně je dobré znát základní pravidla, jak při požáru postupovat.

  • Vyhlaste poplach pro nejbližší okolí voláním HOŘÍ
  • Proveďte opatření pro záchranu ohrožených osob
  • Ohlaste požár na číslo 150 nebo 112 (pokud se ale předtím rozezněl poplachový signál sirény, o požáru už se ví)
  • Pokud lze, uzavřete přívod plynu a vypněte přívod elektrické energie
  • Poté co nejrychleji opusťte hořící objekt

Jak se zachovat při zvuku výstražné sirény

1. NAJÍT ÚKRYT
Okamžitě po zaznění všeobecné výstrahy se musíte rozhlédnout kolem sebe, a najít co nejvhodnější úkryt. Posloužit může jakákoli nemovitost. Také je pak vhodné schovat se ve vyšších patrech. Z dopravních prostředků je potřeba buď okamžitě vystoupit a ukrýt se v budově, nebo odjet z místa havárie. Pokud jste venku na otevřeném prostranství bez budovy v dosahu, použijte improvizované prostředky k ochraně zdraví a života – dýchejte přes kapesník, nebo si nasaďte respirátor (v dnešní covidové době ho má většina lidí u sebe).

2. ZAMEZIT CIRKULACI VZDUCHU
Pokud nejsme v dosahu elektronické poplachové sirény a nemáme podrobnější informace o hrozícím nebezpečí, je potřeba okamžitě uzavřít dveře, utěsnit okna a vypnout klimatizaci. Zamezí se tím cirkulaci vzduchu zvenčí. Bez verbálního hlášení sirény nemůžeme vědět, zda se jedná o chemickou či radiační havárii nebo jde »jenom« o povodeň.

3. ZJISTIT INFORMACE
Teprve z bezpečí úkrytu lze začít zjišťovat, co se stalo. Jde o nehodu v chemické továrně či únik radiace? Blíží se povodeň, vichřice nebo silný přívalový déšť? Odpověď poskytnou sdělovací prostředky. Zapněte televizi nebo pusťte rádio, Česká televize a Český rozhlas jsou schopny podat více informací. Respektujte jejich sdělení a dodržujte pokyny.

4. NEPANIKAŘIT
Úkolem každého občana při možné mimořádné události je zachovat rozvahu a snažit se v co největší míře zamezit panice. Proto se snažte získat informace z oficiálních zdrojů a respektujte je. Už vůbec nerozšiřujte neověřené či neúplné informace. Zbytečně netelefonujte – v případě ohrožení už jsou telefonní linky dost přetížené.

Pokud se ale dozvíte, že k mimořádné události ve vašem městě opravdu došlo, bude potřeba informovat se ještě naléhavější. Probíhají nebo budou probíhat záchranné či likvidační práce? Jaké jsou nejbližší kroky k ochraně obyvatelstva? Kontaktujte místní obecní úřad. Konkrétní kroky k likvidaci škod a dalším nezbytným opatřením spadají do jeho působnosti. Ale hlavně vždy respektujte pokyny záchranných složek.

V dnešní době se většina lidí cítí v bezpečí a myslí si, že se nemůže nic stát. Žijeme přece v moderní době. Sirény pro nás znamenají jenom otravný zvuk při jejich zkoušce. Aktuálně probíhající rusko-ukrajinská válka nám ale ukázala, že rozeznít se mohou kdykoli. Opatrnosti není nikdy dost.

Mohlo by vás zajímat