Zásady bezpečné práce s elektrickými spotřebiči

Jsou všude kolem nás, používáme je často bez rozmyslu a automaticky. A ani si neuvědomujeme, že třeba něco děláme špatně. Že jim můžeme buď škodit nebo dokonce oni mohou škodit nám. O čem je řeč? O elektrických spotřebičích.

Zásady bezpečné práce s elektrickými spotřebiči

Elektrické spotřebiče

Toto je velmi široký pojem a nelze stručně rozebrat bezpečnost práce se všemi elektrickými spotřebiči. Zaměříme se tedy na elektrické spotřebiče v domácnosti, mezi které patří zejména televize, lednice, pračka či kuchyňské spotřebiče.

Ve chvíli, kdy si kupujete vybraný spotřebič, musíte být informováni o jeho technických parametrech, na co je určen a jak jej bezpečně ovládat. Právě to poslední zmíněné má velký vliv na to, jak dlouho nám spotřebič vydrží a zejména má vliv na naši bezpečnost.

Jak poznat bezpečný spotřebič

Informace o bezpečném užívání jsou označeny na štítku, který se nachází na všech spotřebičích. Tento štítek by měl být odolný vůči mechanickému poškození, aby byl uživateli dostupný i po letech užívání. Některé štítky jsou vylisovány přímo do spotřebiče. Lze i říci, že kvalita štítku svědčí o kvalitě daného spotřebiče – respektive o zodpovědnosti výrobce. Štítek by měl obsahovat informace o napětí, příkonu, značce, modelu, třídu ochrany před úrazem elektrickým proudem, krytí spotřebiče IP XX a údaje o prostředí, pro které je spotřebič určený.

Dalším ukazatelem, že to výrobce s bezpečností a zodpovědností bere vážně, je návod. Ten by měl být v českém jazyce a gramaticky správně. Pokud je návod sice v češtině, ale je viditelné, že se jedná o strojový překlad z jiného jazyka, se kterým si ani nikdo nedal tu práci, aby opravil očividné chyby, výrobek raději nekupujte.  

Samozřejmostí by mělo být označení značkou CE (Confirmity Europe). Toto označení se dává výrobkům, které splňují hygienické a technické předpisy.

Veškeré potřebné informace o spotřebiče získáte z QR kódu, který je nově povinnou součástí energetických štítků.

V každém případě platí, že bezpečný spotřebič je ten, který nejeví známky žádného poškození. Například pokud netěsní dvířka u mikrovlnné trouby, rozhodně nesmí být používána. To, že se mikrovlnná trouba po zavření spustí, není známkou toho, že je její provoz bezpečný.

Prodloužení životnosti domácích spotřebičů

Respektováním výše uvedených bezpečnostních pokynů a pečlivým přečtení návodu nejen prodlužujete životnost spotřebiče, ale chráníte i své zdraví. Právě neatestované a necertifikované přístroje bez revize bývají častou příčinou domácích požárů.

Je důležité si uvědomit, že domácí spotřebiče jsou určené pro užívání v domácnosti. Nelze je tedy používat například ve vlhkém sklepě.

Každý domácí spotřebič má svá specifika, jak se o něj starat, abychom zabránili poškození. Opět odkazujeme na návod, ve kterém by měly být přesné pokyny. Zejména se jedná o umístění, manipulaci a péči. Součástí návodu by měly být i nejčastější závady a návody k jejich odstranění.

Péče o televizi

Životnost televize prodloužíte například tím, že ji nebudete mít celý den puštěnou jako kulisu. Také je vhodné nastavit jas na 60-70%, což je dostačující a TV díky tomu déle vydrží. Je také vhodné televizi vypojovat ze zásuvky po každém vypnutí. Ideální je pořídit si prodlužovačku s vypínacím tlačítkem.

Pokud je pro vás důležité mít doma co nejnovější modely TV, budete mít televizi cca 2-3 roky, protože technologie jdou rychle dopředu. Při výběru nové televize kupujte ty modely, které mají nejmodernější technologie. Zajistíte si tak, že ji budete mít déle.

Fotka od FrankundFrei

Péče o lednici

Lednice nesmí být v blízkosti tepelného zdroje. Navíc by měla být 5-10 cm od zdi, aby zde byl prostor pro větrání. Nejen že tím prodloužíte životnost lednice, ale snížíte i její spotřebu. Péče o lednici začíná již při jejím převozu, který by měl probíhat na stojato. Pokud toto nemůžete zajistit, položte ji tak, aby trubka odvádějící chladící kapalinu z kompresoru, směřovala nahoru. I tak by takový převoz neměl trvat déle než 30 minut.

Na způsobu převozu pak i závisí doba, po kterou byste měli nechat lednici stát a nezapojovat ji. Při převozu na stojato je to cca 2 hodiny, při převozu na ležato pak 24 hodin.

Lednice vám také déle vydrží, pokud budete respektovat doporučené nastavení teploty a budete ji zaplňovat ze 2/3. Znamená to, že lednici nesvědčí, když je moc plná nebo naopak moc prázdná. Toto berte v úvahu při koupi a kupte takovou, aby odpovídala počtu členů v domácnosti.

Jídlo do lednice nevkládejte teplé, protože tím ledničku zatěžujete a sráží se v ní páry. A v neposlední řadě dbejte na důkladné dovírání dveří.

Péče o pračku

Prodloužit životnost pračky můžete například pravidelným čištěním, dodržováním maximální váhy praného prádla, praním při nižších teplotách či větráním pračky po praní. Právě různé usazeniny či vodní kámen způsobují nejčastější závady pračky. Dodržováním těchto tipů nejen že prodloužíte životnost pračky, ale také jsou levnější než její následná oprava.

Revize elektrických spotřebičů

Revizi elektrických spotřebičů může provádět pouze revizní technik s minimálním osvědčením revizního technika. Pokud se tedy rozhodnete pro revizi, měli byste si toto ověřit.

Revize spotřebičů je velice důležitá pro jejich správné fungování a také zjistí případné chyby dříve, než dojde ke zkratu. Revizního technika také zavolejte ve chvíli, kdy máte podezření na závadu spotřebiče.

Některé spotřebiče, například plynové kotle, dokonce podléhají povinné každoroční revizi. Při nehodě bez revizní zprávy jste za škody zodpovědní vy a přijdete i o plnění pojistného.

Mohlo by vás zajímat