Jak vybrat domovní alarm

Zabezpečit svůj majetek je v dnešní době bráno v podstatě už jako běžná norma. Máte několik možných způsobů, jak toho docílit a my vám dnes představíme jeden z nich – domovní alarmy.

Jak vybrat domovní alarm

Předtím, než začneme s výběrem konkrétního alarmu, je třeba si zodpovědět na otázky:

  • K čemu bude alarm sloužit?
  • Kde bude alarm umístěn?
  • Jaký typ instalace a připojení chci?
  • Jaký typ připojení zvolím?
  • Jaké vyžaduji od alarmu funkce?

K čemu bude alarm sloužit?

Alarm do domu si pořizujeme za účelem zabezpečení našeho domu. Jedná se o prvek zabezpečení, který dá signál, že někdo neoprávněně vstoupil do našeho domu. Tímto signálem je například hlasitá siréna, která zároveň slouží jako odstrašující prvek.

Bezpečnostní alarm si kromě výše zmíněného můžeme pořídit v případě, že pracujeme s nebezpečnými plyny či hrozí v naší domácnosti požár. V takovém případě na trhu existují zařízení, která na kouř či únik plynu upozorní.

Dále také existuje okenní alarm, který funguje na principu vibrací. Ve chvíli, kdy dojde k nenadálé manipulaci s oknem, rozezní se siréna. Tento alarm do okna lze samozřejmě pak použít i například na vrata garáže či na dveře. Alarm na dveře pak funguje na stejném principu, kdy se spustí alarm při otevření dveří, jakmile domovní alarm zaznamená jakoukoliv manipulaci.

Kde bude alarm umístěn?

Na trhu můžete najít mnoho druhů alarmů dle toho, kde je budete umísťovat. Jedná se například o venkovní alarm, alarm do sklepa, alarm na zahradu, alarm do garáže atd. Pro každý druh místnosti (či venkovní oblast) budete potřebovat jiné funkce. Například pro domovní alarm budete volit hlasitost signalizace v rozmezí 80-110 dB, zatímco pro venkovní budete volit více. U venkovního alarmu bude jistě ideálním řešením propojení s kamerou, zatímco u vnitřního alarmu oceníte například detektor kouře.

Jaký typ instalace a připojení chci?

Kromě výše zmíněného rozdělení dle toho, jak a na co chceme alarm použít, se alarmy dělí na 2 základní kategorie – domovní alarm drátový a bezdrátový alarm do domu.

Domovní alarm drátový je vhodný zejména tehdy, pokud právě dům stavíte a můžete do projektu zapojit i rozvod drátů pro alarm. U tohoto typu alarmu je nevýhodou to, že poté alarm bude mít své pevné místo a již jej bez dalších (byť menších) stavebních úprav nepřesunete. Pokud kupujete alarm do již postaveno domu či chcete změnit umístění, můžete si práci usnadnit pomocí lišt, kterými povedete dráty. Výhodou těchto alarmů je jejich nižší cena a menší náročnost údržby. V tomto případě je připojení jasné – elektrická síť. Nemusíte se obávat výpadku proudu, protože většina drátových alarmů má záložní baterie, které se spustí ve chvíli, kdy elektřina vypadne. Zároveň se po opětovném zapnutí elektřiny samy dobijí a jsou připravené pro případný další výpadek.

Bezdrátový alarm je oproti předchozímu méně náročný na instalaci a lze jej bez problémů přemísťovat. Pro mnohé je však velkou nevýhodou jejich náročnější údržba – je nutné pravidelně kontrolovat baterie. Jakmile se totiž baterie vybijí, alarm nefunguje. Zároveň u tohoto typu alarmů musíte počítat s vyšší cenou. U bezdrátového alarmu je poté třeba se dále zamyslet nad připojením. Zde se můžete setkat s následujícími typy alarmů:

  • GSM alarm komunikuje s vaším telefonem prostřednictvím SIM karty. Velmi oblíbeným typem je pak GSM alarm s kamerou, kdy oboje ovládáte přes svůj mobilní telefon. GSM alarm na baterie dovybavíte vlastní SIM kartou a nastavíte telefonní číslo, na které má přijít upozornění.
  • Wifi alarm je propojený se zařízením přes wifi, je tedy závislý na signálu.

Jaké vyžaduji od alarmu funkce?

Kromě základních funkcí, kterým se budeme věnovat dále, si můžete na trhu vybrat alarmy s různými rozšiřujícími funkcemi.

Patří sem například již zmíněná záložní baterie v případě výpadku proudu, což je jistě velmi cenná funkce.

Další funkcí je nastavení, po jak dlouhé době chcete, aby se alarm spustil.

Chcete hlídat teplotu v daném objektu? I tuto funkci některé alarmy mají a spustí se ve chvíli, kdy teplota neodpovídá vámi nastavenému rozmezí.

Alarmy mohou zároveň sloužit jako komunikátory. Nejste si jistí, zda alarm spustil zloděj, či vaše zapomětlivé dítě, které se touto dobou vrací ze školy? Můžete přes zabudovaný reproduktor na dálku dítě upozornit a dítě vám přes zabudovaný mikrofon odpoví.

Pokročilá paměť je funkce, kterou oceníte v případě, že bude váš domácí alarm obsluhovat více lidí. Tato funkce umožní, že si jednotka alarmu zapamatuje více čísel a v případě neoprávněného vniknutí přijde upozornění na více zařízení najednou.

Domácí alarm a jeho části

Každý domácí alarm je tvořen několika částmi, které fungují jako celek. Je tedy třeba mít vše řádně propojeno. První dvě zmíněné části jsou součástí každého alarmu, další jsou doplňkové a závislé na tom, kde chceme alarm umístit a na co jej chceme použít.

Řídící jednotka je základem všech alarmů, je to vlastně taková centrála, která propojuje ostatní části a pokud dostane z některé z nich hlášení, spouští nastavená opatření (např. sirénu). Pokud nemáte doma technickou místnost, nejvhodnějším místem pro umístění řídící jednotky bude poblíž vchodu.

Na řídící jednotku je připojené čidlo pohybu. Jedná se nejčastěji o PIR (pasivní infračervené světlo), které ve vymezené oblasti rozezná změnu teploty. Některá modernější čidla jsou schopna odlišit člověka od zvířete, a tedy eliminovat falešné poplachy. Alarm s pohybovým čidlem lze umístit k hlavnímu vchodu, ale v případě, že chcete mít zcela zabezpečený dům, je vhodné umístit čidla do každé místnosti. Pokud by náhodou nějaké čidlo zloděje nezachytilo, v další místnosti už jej zachytí.

Magnetické detektory jsou další nedílnou součástí alarmu. Tuto část má například dveřní alarm. Když dojde k otevření dveří, přeruší se magnetické pole, což spustí alarm.

Hlásiče jsou součástí těch alarmů, které chceme mít zároveň jako detektory. Jedná se například o detektory kouře, detektory úniku plynu či detektory přítomnosti vody. Alarm s hlásičem může nahlásit například to, že nám teče pračka. Hlásiče umisťujeme do blízkosti toho, co chceme mít pod kontrolou – detektor plynu do blízkosti přívodu plynu, detektor vlhkosti poblíž bojleru a pračky atd.

Siréna slouží i jako odstrašující prvek pro zloděje, který doufal, že v tichosti vykrade váš dům. Ideální je umístění sirénu uvnitř i venku, aby v případě neoprávněného vniknutí způsobila co největší hluk.

Kamery jsou ideálním doplňkem alarmů. Domácí alarm s kamerou vám zajistí perfektní zajištění objektu. Díky kameře nejen že víte, že se doma něco děje, ale zároveň vidíte, o co se konkrétně jedná. Ve chvíli, kdy si nejste jistí, zda pouze někdo z rodiny nezapomněl vypnout alarm, a tedy nevíte, zda volat policii, ztrácíte drahocenné minuty. Díky kameře ihned víte, na čem jste.

Cena domovních alarmů

Na trhu se pořizovací ceny alarmů pohybují od 1000 Kč (například za dveřní alarmy) až přes 5 000 Kč, to již v případě složitějších systémů. Je tedy jen na vás, jaké funkce a rozšíření zvolíte a dle toho se pak bude odvíjet cena. Konkrétní modely podle ceny a jejich vybavenost můžete srovnat například v tomto testu nejlepších alarmů.

Nastavení upozornění alarmu

Na závěre je ještě třeba zmínit, že alarm můžete napojit na jakékoliv vaše zařízení, ale zároveň jej můžete rovnou připojit na bezpečnostní agenturu. Ta v případě sepnutí alarmů vyjede okamžitě na místo, aby dům zkontrolovala. Za tuto službu se samozřejmě platí měsíční poplatky a pokud se pro ni rozhodnete, měli byste dle toho vybírat konkrétní alarm.

Mohlo by vás zajímat